Rekonstrukce plochých střech a hydroizolace spodních staveb

Téměř 30 let kvalitně odváděné práce bez reklamací. Zakázky získáváme převážně na doporučení spokojených zákazníků.

PLOCHÉ STŘECHY

Přijedeme na Vaši střechu. Pokud bezpečně neznáte stávající skladbu střešního pláště, provedeme sondu až na stropní konstrukci  a zjistíme si ji sami. Je to zásadní informace pro návrh řešení rekonstrukce střešního pláště. Zároveň zaměříme skutečné rozměry střechy a nadstřešních konstrukcí, jako výtahové nástavby či šachty VZT a jejich stav. Na základě těchto informací vypracujeme komplexní návrh řešení a cenovou nabídku, která bude obsahovat vše,  co je potřebné k provedení celého díla, tak zvaně na klíč.

Není pravda, že ploché střechy jsou špatným řešením. Je to o pečlivosti a znalostech lidí, kteří je provádějí a jaký materiál zvolí.

TERASY A BALKÓNY

Tady provádíme hydroizolaci ze zásady pouze měkčenou PVC fólií se spodní separační geotextílií a horní ochranou, drenážní vrstvou PETEXDREN 900. Dále musí následovat nášlapné vrstvy jako dlažba na terče či dřevěné rošty, které si zajistí zákazník sám, anebo my zajistíme subdodavatele.

Je to z dlouhé praxe bezpečné a funkční řešení bez starostí.

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

Hydroizolaci spodní stavby doporučujeme provádět dvouvrstvým systémem SBS modifikovaných asfaltových pásů v celé ploše naráz s překrytím ochranné vrstvy betonového potěru. Tak se vyhnete případnému poškození hydroizolace a výstavba je v klidu. U často používaného postupu, kdy se první nataví pruhy hydroizolace pouze pod zdivo, může docházet k proražení v patě zdiva, či nevychází dostatečné přesahy pro napojení. Běžně si přes hydroizolaci zedníci přichytí hřebíkem vodící lať, a problém je na světě. Navíc při následném propojení hydroizolace je větší spotřeba materiálu a více kritických spojů.

Věřte, že celoplošně provedená hydroizolace s krycím betonem se Vám vyplatí. Stavbu jen tak nezvednete a neopravíte poškozená místa. Případná oprava chemickou injektáží je nákladná a není zaručená.

ZANECHTE NÁM ZPRÁVU

5 + 10 =

KONTAKT

PERFEKT-izolace s.r.o.
Na Václavce 15
150 00 Praha 5

MOBIL: 603 460 463, 604 258 290
E-MAIL: info@perfekt-izolace.cz